A JÁRŐR SZOLGÁLATOT ELLÁTÓ POLGÁRŐR gépjárművek ÉS JÁRMŰVEK egységes külső megjelenésének leírása és követelményei 2014.

ELFOGADVA:

AZ OPSZ Elnöksége 2014. Február 21-ei ülésén ,

ELN/17/2014. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL elfogadva

 

Bevezetés

Az Országos Polgárőr Szövetség a 2011. évi CLXV. törvény alapján átalakult köztestületté. A Polgárőrség köztestületi és a törvényi követelményeknek való megfelelés a polgárőrök formaruhájának, a polgárőr járőrszolgálatot ellátó gépjárművek és járművek országosan egységes megjelenését a Polgárőrség imázsát, a lakosság biztonságérzetének javítását tűzte ki célul.

A Polgárőr egyesületek sokszínű és eltérő típusú gépjárművekkel rendelkeznek, amelyeket a társszervek és az önkormányzatok támogatásként adományoztak vagy az egyesületek támogatásból vásárolt szolgálati járművei. A típusok közt megtalálhatóak: Suzuki, Skoda, Renault, Ford, Opel, Lada, Dacia és rengeteg más típus. A sokszínűség és az eltérő típusok nehezítik az egységes arculati megjelenést. Mindezeket figyelembe véve a Polgárőrség felirat a gépjárművek színeihez igazodva a világos színű gépjárműveken sötétkék a sötét színű gépjárműveken fehér színnel jelenik meg.

A Megyei Polgárőr Szövetségeknél, Polgárőr egyesületeknél –Az ország valamennyi polgárőr egyesületénél polgárőr szolgálatot teljesítő polgárőr járőrök egységes új típusú formaruhában és egységes felirattal, design elemekkel ellátott gépjárművekkel és járművekkel kell, hogy a jövőben megjelenjenek.

A jövőben a Polgárőrség kétféle színt vezet be az újonnan beszerzésre kerülő gépjárművek körében:

– Sötétkék

– Fehér

A design elemek így kétféle háttérhez alkalmazható formában jelennek meg, fehér gépjárművön sötétkék betűvel (kék „panton REFLEX BLUE” színkód), sötétkék gépjárművön fehér betűvel a Polgárőrség felirat.

Az arculati elemek elhelyezkedésének összefoglalása:

1.) a gépháztetőn az OPSZ logója kerül elhelyezésre, alatta a Polgárőrség felirat kerül felírásra.

2.) a gépjármű/jármű oldalán a Polgárőrség felirat  kerül felírásra.

3.) a gépjármű/jármű csomagtér ajtaján bal oldalon a megyei szövetség logója kerül elhelyezésre, középen a Polgárőrség felirat.

4.) a gépjármű csomagtér ajtaján jobb oldalon az „Együtt a közbiztonságért” szlogen kerül felírásra, mely a polgárőrség  állampolgárokhoz való közelségét, a közös összefogás szükségességét jelképezi, hiszen a lakóközösség aktív tagjaiból kerülnek ki a polgárőrök.

Az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége az egységes megjelenés érdekében kiadja az alábbi szabályzatot a polgárőr gépjárművek és járművek külső megjelenésére.

 

Jogi háttér:

A gépjárművek külső megjelenésénél az alábbi jogszabályokat vettük figyelembe:

 

2011. évi CLXV. törvény a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló jogszabály:

17. § (1) A polgárőr egyesület gépjárművén a fényvisszaverődést segítő eszközökön és anyagokon kívül jelzésként kizárólag a „polgárőrség”felirat,a polgárőr egyesület székhelyének megjelölése, az Országos Polgárőr Szövetség és a település címere helyezhető el. A polgárőr szervezet gépjárműve nem lehet valamely rendvédelmi szerv vagy más hatóság gépjárművéhez való hasonlósága miatt megtévesztésre alkalmas.

(2) A polgárőri szolgálat ellátása során a gépjárművön figyelmeztető jelzést adó készülék – jogszabályban meghatározottak szerint – működtethető.

 

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló jogszabály.

A hátsó fényvisszaverő által visszavert fény csak piros lehet.

A hátsó fényvisszaverő háromszög kivételével bármilyen alakú lehet.

(3) Oldalsó fényvisszaverővel minden járművet fel szabad szerelni. Az oldalsó fényvisszaverő háromszög alakú nem lehet. A jármű hosszának hátsó harmadában elhelyezett oldalsó fényvisszaverő által visszavert fény borostyánsárga vagy piros, az ennél előbbre elhelyezett fényvisszaverő által visszavert fény csak borostyánsárga lehet.

(4) A fényvisszaverőknek – olyan járműből, amelynek a távolsági fényszórója a fényvisszaverőt megvilágítja – sötétben, tiszta időben legalább 150 méterről észlelhetőnek kell lenniük.

Fényvisszaverőre vonatkozó további műszaki feltételek

71. § (1) Járműre – a kerékpár és a segédmotoros kerékpár kivételével – csak jóváhagyási jellel (amelyet a fényvisszaverő matrica felületén helyeznek el, amely megfelelőségi tanúsítványnak tekinthető) ellátott fényvisszaverőt szabad felhelyezni.

(2) Az első és hátsó fényvisszaverőket – oldalkocsi nélküli motorkerékpáron és a motorkerékpár pótkocsiján a jármű hosszirányú függőleges felezősíkjában,

  • minden más járművön úgy kell elhelyezni, hogy a fényvisszaverők hatásos felületének külső széle a jármű legkülső pontjától 0,40 méternél – a pótkocsi első fényvisszaverője esetében 0,15 méternél – távolabb, a különböző oldalon lévő fényvisszaverők hatásos felületének belső szélei egymáshoz 0,60 méternél – az 1,30 méternél nem szélesebb járművek esetében 0,40 méternél – közelebb ne legyenek.

(4) A fényvisszaverők hatásos felületének alsó széle az úttest felületéhez 0,35 méternél közelebb, felső széle az úttest felületétől 0,90 méternél távolabb nem lehet. Ha az első és oldalsó fényvisszaverőknél a felső mérethatár szerkezeti okokból nem tartható, akkor az 1,50 méterre növelhető. Ha a mezőgazdasági vontató hátsó fényvisszaverőjénél a felső mérethatár nem tartható, akkor 1,20 méterre növelhető és ezen kívül a fényvisszaverők egymástól mért távolsága 0,30 méterig csökkenthető, de ez utóbbi esetben további 2 db hátsó fényvisszaverőt kell elhelyezni előírásos szélességi méretekkel olyan magasságban, hogy a fényvisszaverők hatásos felületének felső széle az úttest szintjétől legfeljebb 2,10 méter távolságban lehet.

 

(5) A 42. § (3) bekezdésének a rendelkezése értelemszerűen irányadó a fényvisszaverőkre is.

 

 

Polgárőr  járőr autó előnézet

 

A gépháztető közepén az OPSZ logó kerül elhelyezésre mely méretét az arányok tartása miatt a logó magasságával kerül meghatározásra, melynek mérete: 52 cm.

 

Járművektől függően, az első két fényszóró meghosszabbításaként a jármű ,,A” oszlopának irányába szűkülő háromszöget formázó kék „panton REFLEX BLUE” (nem fényvisszaverő)  matrica kerül felhelyezésre.

POLGÁRŐRSÉG felirat „ARIEL BOLD” betűtípussal kerül felírásra, mely esetében az arányok megtartása tekintetében a jármű mérete a meghatározó,

de a két fényszóró közötti távolság maximális kihasználásával kell felhelyezni.

polauto

Polgárőr autó oldalnézet

Fényvisszaverő csíkok (6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletnek megfelelően) kerülnek felhelyezésre. A fényvisszaverő csík szélessége: 5cm, a csíkok közti távolság 5cm, 45fok dőlésszög megtartásával. A csík magasságát a jármű fajtája határozza meg, de minimum az ajtónyitó kilincs vonalától felfelé az ajtóablakig tart.

POLGÁRŐRSÉG felirat „ARIEL BOLD” betűtípus, színe „panton REFLEX BLUE” (sötét színű autó esetében fehér színű), mérete az arányok megtartása miatt minimum 10,5 cm magas.

A polgárőrség feliratot az autó oldalának megközelítőleg a közép vonalánál kell felhelyezni, melynek minimum magasság mérete 6,5 cm.

pololdal

Polgárőr autó hátsónézetből

A csomagtér ajtón elhelyezett megyei szövetségi logó magassága 16 cm.

Az „Együtt a közbiztonságért” felirat „MONOTYPE CORSIVA” betűtípus, mérete 2cm betűmagasság megtartásával két sorba kerül kiírásra, melynek betűszíne „panton REFLEX BLUE” (sötét színű autó esetében fehér színű).

A hátsó fényvisszaverő által visszavert fény csak piros lehet.

A csík szélessége: 5cm, a csíkok közti távolság 5cm, 45fok dőlésszög megtartásával, középről két irányba a képen látható módon. A csík magasságát a jármű fajtája határozza meg, de minimum a csomagtér fedél aljától a hátsó lámpa alsó vonaláig tart, de az eltérő típusok miatt egyedileg változik, a képen látható tervtől jelentősen nem térhet el.

polhatso

Polgárőr kerékpár

A POLGÁRŐRSÉG feliratot, jól látható, olvasható méretben kell elhelyezni a kerékpár vázának mindkét oldalán.

Fényvisszaverő matricákat az adott kerékpár mérete határozza meg, kb. az 5cm matrica és 5cm kihagyás megtartásával.

A kerékpár hosszának hátsó harmadában elhelyezett oldalsó fényvisszaverő által visszavert fény piros, az ennél előbbre elhelyezett fényvisszaverő által visszavert fény csak borostyánsárga lehet.

polkerekpar

Polgárőr motorkerékpár

A POLGÁRŐRSÉG feliratot, jól látható, olvasható méretben kell elhelyezni lehetőleg a motorkerékpár elején fajtától függően.

Egyesületi logó és OPSZ logó elhelyezése szintén a motorkerékpár méretétől függ, lehetőleg az elejére egy 13cm-nél nem kisebb egyesületi logó és oldalanként, ha elfér, egy-egy 13cm-nél nem kisebb OPSZ logó.

Fényvisszaverő matricákat az adott motorkerékpár mérete határozza meg, kb. az 5cm matrica és 5cm kihagyás megtartásával.

A jármű hosszának hátsó harmadában elhelyezett oldalsó fényvisszaverő által visszavert fény piros, az ennél előbbre elhelyezett fényvisszaverő által visszavert fény csak borostyánsárga lehet.

polmotor

Polgárőr hajó

A POLGÁRŐRSÉG feliratot, jól látható, olvasható méretben kell elhelyezni a hajó mindkét oldalán.

A betű színe: „panton REFLEX BLUE”, sötét színű hajók esetében fehér színű.  Betűtípus: „ARIAL BOLD”, betű méret a hely függvénye, de mindenképpen törekedni kell, hogy a lehető legnagyobb méretben legyen elhelyezve.

Egyesületi logó és OPSZ logó elhelyezése szintén a hajó méretétől függ, mindkét oldalon egy-egy 21cm-nél nem kisebb egyesületi logó és oldalanként ha elfér egy-egy 15cm-nél nem kisebb OPSZ logó.

A fényvisszaverő matricákat az adott hajó mérete határozza meg, A csík szélessége: 5cm, a csíkok közti távolság 5cm, 45fok dőlésszög megtartásával. A csík magasságát a jármű fajtája határozza meg.

A Fehér/ világos színű járművön elhelyezett oldalsó fényvisszaverő által visszavert fény csak kék („panton REFLEX BLUE”) lehet , sötét színű jármű esetén fehér alapon kék lehet. (fehér alapnak nem kell fényvisszaverőnek lennie.) A hajó orrán és farán elhelyezett fényvisszaverő csíkok színe kizárólag fehér lehet. (mérete a hajó nagyságától és alakjától függ)

 

polhajo

Fényvisszaverő műszaki leírása

Ajánlott anyag a Reflexite ® VC310 DurabrightTM Sürgősségi járművek tartós dekorálásáhozA Reflexite ® VC310 DurabrightTM az időjárási viszonyoknak és oldószereknek kiválóan ellenálló termék, amely nagy igénybevételnek kitett járművek  dekorálása céljából került kifejlesztésre  A termék plotterel vágható és könnyen felhelyezhető sima festett illetve festetlen jármű-felületekre. A termék nem igényel szélszigetelést.  Az anyag szitanyomásra nem alkalmas.

Szerkezet

A Reflexite ® VC310 Durabright kocka alakú (mikro-prizmás) fényvisszaverő elemekből áll, amelyek egy rugalmas, sima felületű, az időjárási viszonyoknak ellenálló, UV stabilizált polimer-fóliára vannak felragasztva. A prizma-felület alumínium vákuum-párologtatóval van felszerelve, amely tükörfelületet biztosít a prizma-éleknek. A termék vastagsága nem haladja meg a 0,2 mm vastagságot és erős öntapadó-réteggel van ellátva. A termék egyrétegű, amely ezáltal nem igényel szélszigetelést.

Szín

A színek megfelelnek az EN 1789:1999 követelményeinek. A négy koordináta-pár alapján meghatározható az elfogadható szín, standard D65 megvilágítás mellett, Hunter Labscan-nel történő mérés alapján.

Fényvisszaverő képesség

Szabványos CIE ’A’ megvilágítás mellett, a CIE 54 rendelkezéseinek megfelelő mérésnél a  Reflexite VC310  fényvisszaverési koefficiensei a 2. Táblázatban szereplő értékeknél nem alacsonyabbak, 0 és 90°-os rotációs szögek mellett és átlagolva.

Tükrözési fényesség

Az anyag legalább 40 értékű tükrözési fényesség-gel rendelkezik 85°-nál az ASTM D523 szerinti tesztelés alapján.
RagasztóanyagA ragasztóanyagot olyan borítófelület védi, amelyet kézzel kell lehúzni, vízben vagy más oldószerben történő áztatás nélkül. A ragasztó-anyag olyan kötést biztosít, hogy egy 25mm (1”) széles szalag esetén legalább 10 N (2,25 font) erő szükséges, 300 mm/perc sebesség mellett a felvitt felületről történő eltávolításhoz a felhelyezés után 20 perc elteltével. 25 mm-es szalag esetén a kötés 1,75 font súlyt képes megtartani 5 percig a szalag 50 mm-nél hosszabb feltépődése nélkül, az ASTM D4956 ragasztási tesztben meghatározott sima alumínium felület esetén.

Ütőszilárdság

A Reflexite ® VC310 Durabright az ütés becsapódási helyén kívül nem mutat repedést vagy rétegelválást olyan 1,13 Nm-es (10 inch-font) ütésnél, amelyet 16 mm-es lekerekített élű, 0,91 kg súlyú eszközzel végeznek, az ASTM D4956-nak megfelelően

Összehúzódás

230 mm² nagyságú fólia-mintát állni hagyunk legalább egy órán keresztül 22 °C-on ,50 % relatív páratartalom mellett. A bevonópapírt ezután lehúzzuk és a mintát rátesszük egy lapos felületre a ragadós oldalával felfelé. 10 perc elteltével majd 24 órával később lemérjük, hogy a minta mérete hogyan változott meg. A mintának egyik irányban sem szabad összehúzódnia 0,8 mm-nél nagyobb mértékben 10 perc alatt, illetve 3,1 mm-nél nagyobb mértékben 24 óra alatt.

Rugalmasság

Állni hagyjuk a fóliát 24 órán keresztül 22°C  hőmérsékleten, 50 %-os relatív páratartalom mellett. A bevonópapír eltávolítása után a fóliának elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy ne törjön el 3,1 mm átmérőjű gömbölyítőhengeren végzett, egy másodpercig tartó hajlításnál, úgy hogy a ragasztófelület a hengerhez ér.

Oldószer ellenállóképesség

Reflexite ® VC310 megfelel az LS-300C oldószer ellenállóképességi követelményeknek.

Ajánlott anyag a Reflexite ® VC310 DurabrightTM Sürgősségi járművek tartós dekorálásáhozA Reflexite ® VC310 DurabrightTM az időjárási viszonyoknak és oldószereknek kiválóan ellenálló termék, amely nagy igénybevételnek kitett járművek  dekorálása céljából került kifejlesztésre  A termék plotterel vágható és könnyen felhelyezhető sima festett illetve festetlen jármű-felületekre. A termék nem igényel szélszigetelést.  Az anyag szitanyomásra nem alkalmas.